Activity Club - plavecké kurzy

 • plavání Strahov

 • plavání Olšanka

 • plavání AQ Šutka

 • plavání Sportcentrum YMCA

Vítejte na stránkách plavecké školy Activity Club 

 

 

Historie naší školy ...

 
  Výuce plavání se věnujeme od roku 1996, kdy jsme otevřeli první plavecké kurzy pro děti na bazénu Strahov. Od té doby se naše škola rozrostla o řadu lektorů, kteří v současné době vyučují na čtyřech místech po celé Praze. Naše škola vždy dbala na to, aby všichni její instruktoři měli nejen odbornou kvalifikaci, ale také vstřícný a otevřený přístup k dětem, a dokázali poznat, co je pro každého plavce to nejlepší.

Co nabízíme ...

 
 • Základní a zdokonalovací plavecké kurzy pro děti ve věku 5--15let
 • Zdokonalovací a kondiční plavání pro dospělé
 • Plavecké kurzy pro školy a školky
 • Plavecký oddíl
 • Plavecké soustředění - tábory

Koncepce školy ...

 
Naučit se plavat je závislé na mnoha vnitřních faktorech - ne/bojácnost  dítěte, schopnost adaptace na vodní prostředí, koordinace, cit pro vodu,  který děti s přibývajícím věkem ztrácí, proto je dobré s plaváním začít  co nejdříve. Nelze očekávat, že dítě bude po půl roce plavat jako  závodník.
V začátcích je pro nás důležité především to, aby se dítě nebálo vody, umělo se potopit, nevadilo mu, když se šplíchne do obličeje,  položí se na hladinu, skočí do vody bez dopomoci. To jsou předpoklady pro jeho další plavecký rozvoj.
Až po zvládnutí výše uvedených základních plaveckých dovedností (ZDP) začínáme s výukou jednotlivých plaveckých způsobů. Nejjednodušší je znak, a  proto jím začínáme. Potom paralelně přidáváme kraul,  prsa a motýlek. Nezapomínáme ani na výuku startovního skoku a plaveckých  obrátek.

Cíle ...

 

Dětské kurzy

Plavecké výuka v naší škole klade důraz na naučení základním plaveckým dovednostem, díky kterým se žák stává SKUTEČNÝM PLAVCEM (nená strach z vody, nebojí se potopit a umí využívat vodního prostředí pro vlastní prospěch).
 • ŽELVY - ZPD, znak + prvky ostatních způsobů
 • KAPŘI - ZDP, znak, kraul + prvky ostatních způsobů
 • ŠTIKY a DELFÍNI - zlepšují techniku plaveckých způsobů znak, kraul a prsa a u vyspělejších zařazujeme i motýlka

Kurzy pro dospělé

Cílem je sestavit plán plaveckých lekcí či tréninků přímo pro potřeby klienta s důrazem na zdokonalení plaveckých způsobů, především kraula.

Plavecký oddíl

Intenzivní rozvoj plaveckých dovedností. Trénování všech plaveckých způsobů. Seznámení sprostředím plaveckých závodů.
 

Koncepce téninkových hodin ...

 
Rozcvičení na suchu (aktivizace svalů, koordinační cvičení) 5-10 min
Úvodní část - zahřátí ve vodě (rozplavání, hry, herní cvič., trénink ZDP) 5-10 min
Hlavní část - technické a kondiční cvičení s měřující k naplnění cíle hodiny 25-30 min
Závěrečná část - skoky do vody, potápění ... opětovný návrat k ZDP 5 min
Volná zábava - samostatný pohyb ve vodě, individuální rozvoj max 5 min

Ředitel školy
Mgr. Ondřej Šimáček