plavání Šutka

Výukový bazén 12x6m (30°C), 50m bazén teplota vody - 27°C

plavání Strahov

25m bazén, hloubka 1,4 - 1,9m, teplota vody - 27°C

plavání YMCA

bazén 25m, 3 dráhy, hloubka 1,2 - 1,6m, teplota 26 - 27°C

plavání OLŠANKA

25m bazén, hloubka 1,1 - 1,3m, teplota vody 27 - 28°C

Previous Next
plavání Šutka plavání Šutka
plavání Strahov plavání Strahov
plavání YMCA plavání YMCA
plavání OLŠANKA plavání OLŠANKA

ŘÁD

Obecné zásady

 1. Všechny osoby nacházející se v prostorách výuky plavání a přilehlých místech musejí dodržovat provozní řád plavecké školy a současně řád plaveckého bazénu a ostatních prostor! Jsou povinny se s ním před vstupem seznámit a dodržovat jej.
 2. Klienti stvrzují odesláním přihlášky provozovateli plavecké školy skutečnost, že jsou zdravotně způsobilí pro účast při hromadném plaveckém výcviku. Zdravotně znevýhodnění jedinci jsou povinni provozovatele plavecké školy informovat o svém zdravotním stavu. Způsob zvýšené péče se řeší individuálně.
 3. Za bezpečnost klientů zodpovídá provozovatel plavecké školy a její personál (lektoři) pouze po čas stanovený pro výuku v bazénu, avšak ne v prostorách sprch a šaten.
 4. POZOR - ZMĚNA NA YMCE: Zásada se netýká kurzů konaných ve sportcentru YMCA, kde bude děti (ve skupinách Kaprů, štik a delfínů) přebírat personál plavecké školy v prostorách recepce. Odpovědný dozor bude na děti dohlížet v prostorách šaten a sprcha a na bazénu děti předá lektorovi. Po skončení výuky lektor předá děti odpovědnému dozoru, který dohlédne na děti v prostorách šaten a sprch a předá je na recepci rodičům nebo doprovodu. V případě, že se klient - dítě nedostaví včas  s 10 min předstihem na lekci, odpovídá za něj v prostorách šaten a sprch rodič nebo zodpovědný zástupce a dítě bude do šaten vpuštěno samo, nebo v doprovodu rodiče či zodpovědného zástupce.

Absence, nahrazování lekcí a platby

 1. Nahrazování lekcí se řeší prostřednictvím rezervačního systému Auksys na https://www.activityclub.auksys.com/master/index.php. Náhrady jsou možné pouze 3 za pololetí. Omlouvat se z lekce můžete nejpozději 24 h před zahájením lekce.
 2. Při absenci delší než 3 týdny během pololetí může být na základě lékařského potvrzení poskytnuta sleva na kurzovné v následujícím pololetí. Náhrady nelze převádět do dalšího pololetí. V případě překročení kapacity ve skupině si vyhrazujeme právo neumožnit vyčerpání náhradní hodiny. Kurzovné se nevrací.
 3. Zaplacením kurzovného nebo jeho části souhlasí účastníci kurzu a objednavatel se všemi podmínkami plavecké školy. Kurzovné musí být zaplaceno nejpozději na druhé vyučovací lekci od zahájení kurzů.
 4. Zákazníci, kteří využívají k placení kurzů benefity od zaměstnavatele prostřednictvím benefitních společností (Benefity-plus, Benefit Management,...), nemohou uplatňovat jakékoliv nabízené slevy (sourozenecká, množstevní, individuální).

Před výukou

 1. Rodiče či zákonní zástupci mohou doprovodit své děti do šaten a sprch. Vstup dětí do šaten je povolen 10 min. před zahájením výuky. Lektoři přebírají děti u vstupu do bazénu, kde je opět rodičům předávají. Z hygienických důvodů nemohou rodiče pobývat v prostorách bazénu, pouze v termínech ukázkových hodin pro rodiče (zpravidla třikrát za pololetí) a to jen ve vhodném převlečení.
 2. POZOR - ZMĚNA NA YMCE: Zásada se netýká kurzů konaných ve sportcentu YMCA, kde bude děti (ve skupinách Kaprů, štik a delfínů) přebírat personál plavecké školy v prostorách recepce. Odpověný dozor bude na děti dohlížet v prostorách šaten a sprcha a na bazéně děti předá lektorovi. Po skončení výuky lektor předá děti odpovědnému dozoru, který dohlédne na děti v prostorách šaten a sprch a předá je na recepci rodičům nebo doprovodu. V případě, že se klient - dítě nedostaví včas  s 10min předstihem na lekci, odpovídá za něj v prostorách šaten a sprch rodič nebo zodpovědný zástupce a dítě bude do šaten vpuštěno samo, nebo v doprovodu rodiče či zodpovědného zástupce.
 3. Před vstupem do bazénu je nutné se osprchovat, omýt mýdlem, osušit se a obléci se do plavek. Dítě vybavte základními hygienickými potřebami, plaveckými brýlemi, gumovými přezůvkami. Čepice není nutná.
 4. Vstup klientů na bazén je dovolen 10 minut před začátkem lekce.
 5. Z důvodu bezpečnosti je během plavecké výuky zakázáno mít na sobě náušnice, prstýnky, řetízky. V průběhu výuky není povoleno jíst ani žvýkat.

Na bazénu

 1. V prostorách bazénu je potřeba dbát zvýšené opatrnosti – nebezpečí úrazu. Choďte pomalu. Respektujte pokyny lektorů plavecké školy či plavčíka. Na začátku výuky se klienti shromáždí u vyučujícího.
 2. Zahájením výuky přebírá odpovědnost za klienty plavecká škola. Rodič dítěte není oprávněn zasahovat do výuky, nejedná-li se o závažný problém. Pokud dítě z jakéhokoliv důvodu musí odejít z výuky předčasně, je rodič povinen včas informovat lektora.
 3. Lekci ukončuje instruktor. Rodič nebo doprovod dítěte je povinen si jej převzít v prostoru bazénu v čas, který je stanoven jako závěr vyučovací hodiny.
 4. Nejvyšší počet klientů-plavců ve skupině je 15, neplavců 10.
 5. Lektoři jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti při výuce a dodržovat smluvenou pracovní dobu.
 6. Dojde-li během výuky k nějakému poranění, je lektor povinen poskytnout nezbytně nutnou první pomoc, případně zavolat odbornou lékařskou pomoc.

Po skončení výuky

 1. Oblečení klienti si po sobě zkontrolují skříňku, zda nic nezapomněli, a nechají ji otevřenou. Boty si obouvají za prostorami šaten na místě tomu určeném.
 2. Za poškození majetku plaveckého areálu dítětem zodpovídá jeho rodič.
 3. Za ztrátu cenností provozovatel plavecké školy nezodpovídá

O podzimních prázdninách 27.-29.10.2021 (st-pá) se NEPLAVE!

Od 20. 9 2021 začínají plavecké kurzy dle rozvrhu na jednotlivých bazénech.

Podrobnosti k organizaci byly zaslány všem zapsaným klientům e-mailem

Příměstské plavecké tábory se konají ve 2 turnusech. Více informací zde a přihlášky v rezervačním systému AUKSYS

I. turnus:  12.07.-16.07.2021  (8:00 - 17:00)

II. turnus: 23.08.-27.08.2021 (8:00 - 17:00)

 

facebook_page_plugin

Bc. Michal Spurný

Koordinátor kurzů - trenér oddílu

Několikanásobný mistr ČR seniorů v plavání, mnohonásobný medailista MČR seniorů v plavání, vicemistr ČR v dálkovém plavání, několikanásobný Akademický mistr ČR v plavání, účastník ME. Jako trenér pracuje 5 let a má kvalofikaci trenér II. třídy.

Petra Tyšerová

Koordinátor kurzů

Absoloventka magisterského oboru Voda v krajině FŽP ČZU v Praze. Kvalifikace: Trenér plavání III. třídy Univerzita Karlova v Praze. Praxe: Osm let závodního plavání v plaveckém klubu Slávia Vš Plzeň, dva roky výuka dětí SK Radbuza Plzeň, od roku 2012 trenér plavání dětí a dospělých Activity Club v Praze.

Mgr. Kristýna Hubená

Lektor

absolvent FTVS UK se specializací na plavecké sporty, student doktorského studia kinantropologi, kvalifikace učitel plavání I. třídy, kvalifikace trenér plavání II. třídy

Ing. Tereza Horáková DiS.

Lektor

Vícenásobná juniorská mistryně ČR, členka juniorského reprezentačního týmu. Momentálně absolvuji kurz FTVS - cvičitel plavání c. Učit druhé mi přináší radost a naplnění. Ráda plavu, běhám, potápím se, lyžuji a hraji golf.

Mgr. Vojtěch Mrózek

Lektor

Absolvent Pedagogické fakulty (TV a IT). Náruživý sportovec tělem a duším. Plavaní s dětmi mě baví! Sportu zdar!

Mgr. Alena Zárubová, DiS.

Lektor

absolventka 1. lékařské fakulty UK a VOŠ pedagogické a sociální Kvalifikace: cvičitel plavání, učitel plavání III., instruktor plavání kojenců, batolat a předškolních dětí - instruktor pro pohybový a sociální vývoj kojenců, batolat a dětí předškolního věku,plavčík/záchranář Praxe: 9 let jako závodní plavkyně v dětském věku, 6 let výuka předškolních a školních dětí

Petra Neureiterová

Lektor

Studentka magisterského oboru Tělesná výchova a sport na UK FTVS v Praze. Absolventka bakalářského oboru Tělesná výchova a sport, UK FTVS v Praze. Kvalifikace: Trenér plavání III. třídy Univerzita Karlova v Praze, licence zdravotně orientovaného plavání, trenér potápění, masérský kurz. Praxe: Od roku 2012 trenér plavání dětí a dospělých Activity Club v Praze.

Hana Němcová

Lektor

Studentka magisterského oboru Tělesná výchova a sport, UK FTVS v Praze. Absolventka bakalářského oboru Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání + Geografie na UK FTVS v Praze. Kvalifikace: Trenér plavání III. třídy Univerzita Karlova v Praze. Praxe: Čtyři roky trenérka plavání oddílu Delfín Pelhřimov. Od roku 2013 trenér plavání Activity Club v Praze.

Veronika Špůrková

Lektor

Studentka magisterského oboru Všeobecné lékařství, UK 1. lékařská fakulta v Praze. Praxe: Od šesti let závodní plavání za plavecký klub Zábřeh, nyní reprezentant v plavání 1. lékařské fakulty v Praze. Tři roky trenérka plavání v plavecké škole Zábřeh. Od roku 2016 trenérka plavání Activity Club v Praze.

Dominia Fabšová

Lektor

Jsem studentka 1.rocnika FHS UK v Praze. Pocházim z Bratislavy, kde jsem 8 let závodne dělala ploutvové plavání. Mám kvalifikaci "tréner plávania prvej triedy na FTVŠ UK, BA" a trénovaní detí, mládeže, ale i dospělých se věnuji již 5. rokem. Na svojej hodine si zpočátku zakládám hlavne na technice a pozdeji taky na rychlosti a vytrvalosti. Při tom se však hodinu snažím pojať ve formě zábavy a radosti z vody.

Petr Vnouček

Lektor

Simona Haganová

Lektor

Ema Šimáčková

Lektor

Anna Prokýšková

Lektor

Eva Novotná

Lektor

Michaela Brychtová

Lektor

Barbora Štěpánková

Lektor

Jakub Jiroušek

Lektor

Natálie

Berounská

Lektor

Eliška

Šarounová

Lektor - praktikant

Zdeňka

Mádlová

lektor

Svatopluk

Skřivánek

Lektor - praktikant

Petr

Kočica

lektor

Bannery - loga