cropped-logo_color.png

Štiky

Co je zahrnuto v ceně:

  • Kurz je určen dětem, které jsou schopné uplavat souvisle minimálně 50 m bez pomůcek. Ovládají základní provedení znaku a kraulu a mají základy prsou.

  • Cílem je rozvinout osvojené základy všech tří plaveckých způsobů a zdokonalit prsové nohy.

  • Naše štiky se umějí potápět a lovit předměty ze dna bazénu, splývají s odrazem, dýchají rytmicky po určitou vzdálenost.

  • Variabilní symbol je číslo objednávky!

  • Ve zprávě pro příjemce uveďtě jméno a příjmení dítěte, a pokud platíte za sourozence uveďte zde i variabilní symbol sourozence.

  • Výuka probíhá v českém jazyce.